21.4.2017 Graafisen fasilitoinnin soveltaminen yksilökeskeisen luontotoiminnan suunnittelussa

Graafinen fasilitointi 21.4.2017 esite