Mitä Green Care on?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua.

Luonnon rauhoittavista ja stressiä lieventävistä vaikutuksista on olemassa tutkimuksellista näyttöä. Jo lyhyt luonnossa vietetty aika laskee sykettä ja verenpainetta, vähentää lihasten jännittyneisyyttä, parantaa keskittymiskykyä ja kohentaa mielialaa. Mitä pidempään luontoympäristössä viettää aikaa, sitä syvempiä vaikutuksia saadaan aikaan.

Green Care -menetelmät pohjautuvat luonnon ja maatilaympäristön tarjoamiin hyvinvointia parantaviin vaikutuksiin. Esimerkiksi metsäluonto tarjoaa ympäristön rauhoittumiselle ja mahdollisuuden tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta luonnon kanssa, maatilaympäristössä puolestaan voi kokea onnistumisen tunteen hoitaessaan eläimiä ja muita maatilan tehtäviä. Luonto- ja maaseutuympäristöt voivat tarjota yhteisiä kokemuksia ihmisille, nuo kokemukset edesauttavat yhteisöllisyyden rakentamista sosiaalisissa suhteissa.

Oleellista Green Care toiminnassa on, että hyvinvoinnin lisääminen on tavoitteellista ja vastuullista. Tämä asettaa toiminnansuunnittelulle ja toteutukselle vaatimuksia, joiden täyttäminen vaatii ammattitaitoa hyvinvointialalta. Green Care -elementit sopivat hyödynnettäviksi esimerkiksi terveydenhuollossa, perhe- ja sosiaalipalveluissa, kasvatuksessa sekä luontomatkailupalveluissa.

11_lampaat seuraap