Seikkailukasvatus luontoon tukeutuvana sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä 6.10.2016

Koulutuspäivä

Aika: 6.10.2016 klo 8.30-16

Paikka: Santasport Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

Koulutuksen järjestäjä: Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke

Kouluttajat: Seppo J.A. Karppinen, KT, seikkailukasvatuskouluttaja, erityisopettaja ja Jorma Väisänen, mielisairaanhoitaja, erä- ja luonto-opas, seikkailuohjaaja

Koulutus on suunnattu toimijoille, jotka joko itse toteuttavat tai ovat mukana suunnittelemassa ja edistämässä luontolähtöisiä toimintamalleja ja palveluja erilaisissa arjen hallinnan tuen tarpeissa oleville nuorille ja aikuisille erityisesti osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan seikkailukasvatuksen menetelmiä omassa työssään luontoon tukeutuvassa työikäisten nuorten ja aikuisten sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Koulutukseen otetaan mukaan 50 osallistujaa. Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset 30.9.2016 mennessä tähän linkkiin.

Lisätietoja projektipäällikkö Tero Leppänen tero.leppanen@lapinamk.fi, p. 040 7708560